Książki dla żeglarzy

Autor: 
Andrzej Drapella
Wykaz książek sprzedawanych w Akademii Morskiej w Szczecinie,
moim zdaniem przydatnych żeglarzom:
 
 1. Czajkowski J. System GMDSS, regulaminy, procedury, obsługa 
 2. Czajkowski J. Korcz K. GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu
 3. Gucma St., Jagniszczak I. Nawigacja dla kapitanów 
 4. Gucma St. Nawigacja pilotażowa
 5. Gucma St. Podstawy teorii linii pozycyjnych i dokładności w nawigacji morskiej 
 6. IAMSAR. Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania 
 7. Januszewski J Systemy satelitarne GPS Galileo i inne
 8. Jurdziński M. Lądowy system wspomagania nawigacji VTS
 9. Jurdziński M. Podstawy nawigacji morskiej 
 10. Jurdziński M. Planowanie nawigacji w żegludze przybrzeżnej 
 11. Jurdziński M. Planowanie nawigacji w lodach 
 12. Kabaciński J. Trojanowski J. Wykorzystanie radaru w warunkach ograniczonej widzialności
 13. Katarzyńska B. Podręczny słownik marynarza - 22,00
 14. Rymarz Wł. Podręcznik Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej z zarysie 
 15. Salmonowicz W. Łączność w niebezpieczeństwie GMDSS 
 16. Trzeciak S. Meteorologia morska z oceanografią 
 17. Walczak A. Piractwo i terroryzm morski 
 18. Walczak A Zeszyty nautyczne nr.4 Ochrona statku przed napadami pirackimi i rabunkowymi. 
 19. Wawruch R. Uniwersalny statkowy system automatycznej identyfikacji (AIS) 
 20. Weintrit A. Aktualizacja map i wydawnictw nawigacyjnych. Poradnik II oficera 
 21. Weintrit A. Ocena dokładności pozycji w nawigacji morskiej Zbiór zadań z objaśnieniami 
 22. Weintrit A. Z nawigacj a morską na skróty Słownik skrótów angielskojęzycznych 
 23. Weintrit ., Dziula P. Obsługa i wykorzystania systemu ECDIS 
 24. Weintrit A. Zestaw pytań testowych z nawigacji morskiej 
 25. Plewiński L. Wypadki na morzu. Zderzenia statków
 26. Plucińska E. Standardowe zwrotu porozumiewania się na morzu
 27. Wolski A. Ortodroma i loksodroma w nawigacji morskiej 
 28. Wolski H. Fortitudine vincimus. Zwyciężymy wytrwałością 
 29. Wróbel F. Vademecum Nawigatora 
 30. Wysocki H. Podreczny angielsko-polski słownik marynarza 
 31. Wysocki H. Podreczny polsko-angielski słownik marynarza

 
Opublikowano: 
środa, 5. Styczeń 2011 - 1:00