Książki dla żeglarzy

newspaper.png

Artykuł STAP

Autor:
Andrzej Drapella

Wykaz książek sprzedawanych w Akademii Morskiej w Szczecinie, moim zdaniem przydatnych żeglarzom

 1. Czajkowski J. System GMDSS, regulaminy, procedury, obsługa 

 2. Czajkowski J. Korcz K. GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu

 3. Gucma St., Jagniszczak I. Nawigacja dla kapitanów 

 4. Gucma St. Nawigacja pilotażowa

 5. Gucma St. Podstawy teorii linii pozycyjnych i dokładności w nawigacji morskiej 

 6. IAMSAR. Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania 

 7. Januszewski J Systemy satelitarne GPS Galileo i inne

 8. Jurdziński M. Lądowy system wspomagania nawigacji VTS

 9. Jurdziński M. Podstawy nawigacji morskiej 

 10. Jurdziński M. Planowanie nawigacji w żegludze przybrzeżnej 

 11. Jurdziński M. Planowanie nawigacji w lodach 

 12. Kabaciński J. Trojanowski J. Wykorzystanie radaru w warunkach ograniczonej widzialności

 13. Katarzyńska B. Podręczny słownik marynarza - 22,00

 14. Rymarz Wł. Podręcznik Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej z zarysie 

 15. Salmonowicz W. Łączność w niebezpieczeństwie GMDSS 

 16. Trzeciak S. Meteorologia morska z oceanografią 

 17. Walczak A. Piractwo i terroryzm morski 

 18. Walczak A Zeszyty nautyczne nr.4 Ochrona statku przed napadami pirackimi i rabunkowymi. 

 19. Wawruch R. Uniwersalny statkowy system automatycznej identyfikacji (AIS) 

 20. Weintrit A. Aktualizacja map i wydawnictw nawigacyjnych. Poradnik II oficera 

 21. Weintrit A. Ocena dokładności pozycji w nawigacji morskiej Zbiór zadań z objaśnieniami 

 22. Weintrit A. Z nawigacj a morską na skróty Słownik skrótów angielskojęzycznych 

 23. Weintrit ., Dziula P. Obsługa i wykorzystania systemu ECDIS 

 24. Weintrit A. Zestaw pytań testowych z nawigacji morskiej 

 25. Plewiński L. Wypadki na morzu. Zderzenia statków

 26. Plucińska E. Standardowe zwrotu porozumiewania się na morzu

 27. Wolski A. Ortodroma i loksodroma w nawigacji morskiej 

 28. Wolski H. Fortitudine vincimus. Zwyciężymy wytrwałością 

 29. Wróbel F. Vademecum Nawigatora 

 30. Wysocki H. Podreczny angielsko-polski słownik marynarza 

 31. Wysocki H. Podreczny polsko-angielski słownik marynarza

2011-01-05