Zbigniew Stosio

30.06.1947 -17.04.2020
wstazka.png
Zbigniew Stosio

kapitan jachtowy i motorowodny - instruktor żeglarstwa

Członek założyciel STAP, Sekretarz Generalny PZŻ, od 40 lat związany z PZŻ.

Był m.in. zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak również sekretarzem jury nagrody Rejs Roku – Srebrny Sekstant oraz innych organizacji i stowarzyszeń żeglarskich. Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymał odznaczenia państwowe i branżowe-żeglarskie.

Wielki przyjaciel i fan Pogorii, na której od roku 1980, uczestniczył w wielu rejsach, niejednokrotnie pełniąc funkcje oficerskie.

Reprezentując PZŻ jako współwłaściciela Pogorii, wspierał STAP w planach eksploatacyjnych jednostki i programach „wyprowadzania Polaków na morze”.

Zapewne wielu Stapowców i Pogoriowiczów będzie Go pamiętać jako dobrego człowieka, zakochanego w żaglach i morzu.

Był naszym przyjacielem.

 

Cześć Jego pamięci.

2020-04-17