Artykuły członków STAP

 

Adam Jasser

Wychowanie pod żaglami...

Minęło ponad pięćdziesiąt lat od chwili, kiedy z inicjatywy brytyjskiej odbyły się pierwsze regaty i zlot żaglowców. Celem powstałej wówczas The Sail Training Association było ratowanie istniejących jeszcze “statków o wysokich masztach” [tall ships], aby oddać je w rece młodzieży jako szkoły charakteru i pracy w zespole, pozbawione barier językowych czy rasowych.

2011-01-05
Andrzej Drapella

Książki dla żeglarzy

Wykaz książek sprzedawanych w Akademii Morskiej w Szczecinie,
moim zdaniem przydatnych żeglarzom.

2011-01-05
Andrzej Szlemiński
Paweł Morzycki

Historia i tradycje

Na przełomie XIX i XX wieku żaglowce zostały niemal całkowicie wyparte ze szlaków handlowych przez statki o napędzie mechanicznym. Żagle, dzięki którym przecież poznano świat, zaczęły znikać z oceanów. No cóż, nieubłagany postęp techniczny zbierał i takie żniwo. Na szczęście wychowawcy kolejnych pokoleń marynarzy stosunkowo szybko zdali sobie sprawę z zalet kształcenia morskich kadr właśnie na pokładach statków żaglowych.

2007-08-31
Andrzej Drapella
Jacek Czajewski

Do poduszki i nie tylko ...

Książki rekomendowane przez Andrzeja Drapellę i Jacka Czajewskiego wyróżnione nagrodami im.Leonida Teligi.

2007-05-03
Andrzej Drapella

"Trzy grosze" od Prezydenta STAP

Statki toną - giną ludzie. Od wieków morze pochłania ofiary. Aby zmniejszyć zagrożenie utraty życia buduje się coraz bezpieczniejsze statki, wyposaża się je w doskonałe systemy nawigacyjne i antykolizyjne, rozbudowuje systemy łączności, wzbogaca środki sygnalizacyjne i ratunkowe. Jak podają statystyki wypadków morskich, ich przyczyna  w największym stopniu ( prawie 80%)  leży po stronie czynnika ludzkiego.

2007-03-22
Andrzej Szlemiński

Komu „Pogorię” ?

Zwracam się na łamach żagli do delegatów na Sejmik PZŻ po to, aby przypomnieć fakty dotyczące historii flagowego jachtu Związku, żaglowca „Pogoria” i zaproponować rozwiązania mające na celu oczyszczenie atmosfery wokół sprawy własności statku oraz stworzenie takich warunków współpracy z armatorem, które zapewnią stronom stabilny układ z pożytkiem dla polskiej młodzieży na nim żeglującej.

2001-03-29