40-lecie STS Pogoria

Dla oficerów


Wymagania

Podstawowe wymagania dla oficerów STS Pogoria

 • stopień żeglarski - minimum jachtowy sternik morski
 • aktualne przeszkolenie STCW VI/1 (cztery podstawowe obowiązkowe kursy)
  • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • przeciwpożarowy
  • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
  • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
 • SRC
 • dobry stan zdrowia
 • praktyka żeglarska na STS Pogoria - znajomość statku i ożaglowania
 • chodzenie po rejach

O zakwalifikowaniu na funkcję oficera na dany rejs, decyduje każdorazowo Kapitan w porozumieniu z Biurem Armatorskim STAP.

Kandydaci na oficerów jak również aktualni oficerowie (w celu aktualizacji danych), proszeni są o przesłanie "Karty Oficera" znajdującej się w zakładce obok.

Biuro Armatorskie STAP

Karta oficera

KARTA OFICERA (online*)

(oszczędzamy czas i papier)


Do wypełnienia formularza karty oficera przygotuj:

 • dokument tożsamości
 • dokumenty żeglarskie w tym uprawnienia i szkolenia STCW
 • skany dokumentów żeglarskich (bez dok. tożsamości) w pliku .zip

*Dotychczasowa karta w formie papierowej przestała być dostępna.