40-lecie STS Pogoria

Dla organizatorów

niezbędne informacje dla organizatorów rejsów

Jeżeli poniższe informację nie są dla Ciebie wystarczające skontaktuj się z naszym biurem armatorskim.

Udzielimy niezbędnych i wyczerpujących informacji. Dane znajdziesz w zakładce kontakt.


Organizacja rejsu na STS POGORIA

WARUNKI UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI REJSU NA STS POGORIA

 

 • Większość rejsów przeznaczona jest dla zorganizowanych grup (szkół, klubów itp.).
 • Biuro STAP przyjmuje zgłoszenia takich grup telefonicznie i uzgadnia warunki, na których przedstawiciele grupy stają się organizatorami rejsu (załogi) a STAP - współorganizatorem rejsu. Czasami istnieje możliwość dołączenia do rejsu osób spoza grupy.
 • W celu rezerwacji i zakwalifikowania się na rejs należy, zgłosić się do organizatora, jeżeli podany jest kontakt, lub do Biura STAP.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na rejs (przez organizatora lub Biuro STAP) - wypełnić i przesłać internetową kartę uczestnika rejsu.
 • UWAGA - wysłanie karty uczestnika bez porozumienia z organizatorem lub Biurem STAP, nie gwarantuje miejsca i uczestnictwa w rejsie !
 • Rejsy wakacyjne organizuje STAP. Kwalifikacja uczestników rejsów wakacyjnych (lipiec-sierpień) odbywa się poprzez Biuro STAP.

Crew List

Organizatorów prosimy o pobranie szablonu Listy załogi, znajdującego się w zakładce obok i przesłanie listy do biura na pobranym szablonie.

 

 • W celu rezerwacji miejsca i zakwalifikowania się na te rejsy należy zgłosić się telefonicznie lub e-mailem rejsy@pogoria.pl do Biura STAP, po uprzednim zapoznaniu się z Vademecum żeglarza na STS Pogoria.
 • Biuro STAP pisemnie potwierdzi rezerwację miejsca. Rezerwacja jest utrzymywana pod warunkiem wpłacania kolejnych rat. Osoby, które nie otrzymają potwierdzenia powinny skontaktować się z Biurem STAP w celu wyjaśnienia swojej sytuacji.
 • Po potwierdzeniu uzyskania miejsca na rejsie należy wypełnić internetową kartę uczestnika na rejs - Karta uczestnika na rejs STS Pogoria.
 • Transport uczestników do portów zaokrętowania i wyokrętowania odbywa się autokarem na koszt STAP. Godzinę i miejsce wyjazdu poda Biuro STAP.  
Organizacja rejsu na s/y GEDANIA

WARUNKI UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI REJSU NA s/y GEDANIA

Dla uczestników:

 • Rejsy, na które są wolne miejsca wyszczególnione zostały informacja są wolne miejsca i podany jest kontakt do organizatora danej grupy i do niego należy się zgłosić. Tam też widnieją szczegóły rejsu lub cena.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na rejs przez organizatora - wypełnić i przesłać internetową kartę uczestnika rejsu - Karta uczestnika na rejs s/y Gedania.
 • UWAGA - wysłanie karty uczestnika bez porozumienia z organizatorem lub Biurem STAP, nie gwarantuje miejsca i uczestnictwa w rejsie !
 • Jeśli rejs jest organizowany przez Armatora czyli STAP, to należy zgłosić się pocztą elektroniczną i po potwierdzeniu miejsca uiścić opłatę gwarancyjną 500 zł na konto organizacji. Wszystkie szczegóły otrzymujecie po zapisaniu się na rejs.

 

Dla organizatorów:

Crew List

Organizatorów prosimy o pobranie szablonu Listy załogi, znajdującego się w zakładce obok i przesłanie listy do biura na pobranym szablonie.

 

Oferta skierowana dla zorganizowanych grup jak kluby żeglarskie, nieformalne grupy żeglarzy, szkoły, firmy.

 

W ramach  opłaty STAP zapewnia:

 • oddanie do dyspozycji 17 miejsc na jachcie;
 • udział w rejsie kapitana (kapitan jachtowy)
 • pomoce nawigacyjne
 • ubezpieczenie jachtu

Uczestnicy rejsów pokrywają we własnym zakresie:

 • koszty dojazdu na jacht;
 • opłaty portowe (poza portem wymiany);
 • paliwo do SG (zużycie ok 7 l/h przy prędkości 6 kn)
 • wyżywienie
 • ubezpieczenie na czas rejsu KL, NNW.

 

 • Z praktyki wynika, że przy 16 członkach załogi, w tygodniowym rejsie, ok. 100 € wystarcza na pokrycie opłat portowych, paliwa i wyżywienia łącznie z napojami.
 • W skład załogi jachtu wchodzi do 18 osób (w tym kapitan).
 • Minimum 3 osoby powinny posiadać kwalifikacje żeglarskie w tym:
  -  2 osoby (oficerowie) t.j. patent jachtowego sternika morskiego + STCW (podstawowe VI/1)
  -  1 osoba (oficer) patent żeglarza jachtowego
 • Od pozostałych członków załogi kwalifikacje żeglarskie nie są wymagane.

Rezerwacji można dokonać kontaktując się z Biurem STAP.

Lista załogi / Crew list

 

Obowiązujący formularz listy załogi do pobrania w pliku .doc

Prosimy o wpisywanie rodzaju dokumentu tożsamości przed jego numerem, jak w przykładowej liście (kol. 6 Nature and no of identity document).

Prosimy organizatorów o przesyłanie listy załogi do biura STAP na załączonym formularzu.

Załącznik Size
Lista załogi / Crew list 115 KB
40-lecie STS Pogoria