Dla organizatorów

niezbędne informacje dla organizatorów rejsów

Jeżeli poniższe informację nie są dla Ciebie wystarczające skontaktuj się z naszym biurem armatorskim.

Udzielimy niezbędnych i wyczerpujących informacji. Dane znajdziesz w zakładce kontakt.


Organizacja rejsu na STS POGORIA

WARUNKI UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI REJSU NA STS POGORIA

 

 • Większość rejsów przeznaczona jest dla zorganizowanych grup (szkół, klubów itp.).
 • Biuro STAP przyjmuje zgłoszenia takich grup telefonicznie i uzgadnia warunki, na których przedstawiciele grupy stają się organizatorami rejsu (załogi) a STAP - współorganizatorem rejsu. Czasami istnieje możliwość dołączenia do rejsu osób spoza grupy.
 • W celu rezerwacji i zakwalifikowania się na taki rejs należy, zgłosić się do organizatora, jeżeli podany jest kontakt, lub do Biura STAP. 
 • Rejsy wakacyjne organizuje STAP. Kwalifikacja uczestników rejsów wakacyjnych (lipiec-sierpień) odbywa się poprzez Biuro STAP.

Crew List

Organizatorów prosimy o pobranie szablonu Listy załogi, znajdującego się w zakładce obok i przesłanie listy do biura na pobranym szablonie.

 

 • W celu rezerwacji miejsca i zakwalifikowania się na te rejsy należy zgłosić się telefonicznie lub e-mailem rejsy@pogoria.pl do Biura STAP, po uprzednim zapoznaniu się z Vademecum żeglarza na STS Pogoria.
 • Biuro STAP pisemnie potwierdzi rezerwację miejsca. Rezerwacja jest utrzymywana pod warunkiem wpłacania kolejnych rat. Osoby, które nie otrzymają potwierdzenia powinny skontaktować się z Biurem STAP w celu wyjaśnienia swojej sytuacji.
 • Przed rejsem należy wypełnić formularz zgłoszenia na rejs - zgłoszenie na rejs STS Pogoria.
 • Transport uczestników do portów zaokrętowania i wyokrętowania odbywa się autokarem na koszt STAP. Godzinę i miejsce wyjazdu poda Biuro STAP.  
Organizacja rejsu na s/y GEDANIA

WARUNKI UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI REJSU NA s/y GEDANIA

Dla uczestników:

 • Rejsy, na które są wolne miejsca wyszczególnione zostały informacja są wolne miejsca i podany jest kontakt do organizatora danej grupy i do niego należy się zgłosić. Tam też widnieją szczegóły rejsu lub cena.
 • Jeśli rejs jest organizowany przez Armatora czyli STAP, to należy zgłosić się  pocztą elektroniczną, po czym uiścić opłatę gwarancyjną 500 zł na konto organizacji. Wszystkie szczegóły otrzymujecie po zapisaniu się na rejs.
 • Po uzyskaniu informacji od organizatora o miejscu na rejsie, należy wypełnić formularz zgłoszenia na rejs - zgłoszenie na rejs s/y Gedania.

 

Dla organizatorów:

Crew List

Organizatorów prosimy o pobranie szablonu Listy załogi, znajdującego się w zakładce obok i przesłanie listy do biura na pobranym szablonie.

 

Oferta skierowana dla zorganizowanych grup jak kluby żeglarskie, nieformalne grupy żeglarzy, szkoły, firmy.

 

W ramach  opłaty STAP zapewnia:

 • oddanie do dyspozycji 17 miejsc na jachcie;
 • udział w rejsie kapitana 
 • pomoce nawigacyjne
 • ubezpieczenie jachtu

Uczestnicy rejsów pokrywają we własnym zakresie:

 • koszty dojazdu na jacht;
 • opłaty portowe (poza portem wymiany);
 • paliwo do SG (zużycie ok 7 l/h przy prędkości 6 kn)
 • wyżywienie
 • ubezpieczenie na czas rejsu KL, NNW.

 

 • Z praktyki wynika, że przy 16 członkach załogi, w tygodniowym rejsie, ok. 100 € wystarcza na pokrycie opłat portowych, paliwa i wyżywienia łącznie z napojami.
 • W skład załogi jachtu wchodzi do 18 osób (w tym kapitan).
 • Minimum 2 osoby powinny posiadać kwalifikacje żeglarskie (oficerskie) t.j. patenty jachtowego sternika morskiego (jedna osoba) lub sternika jachtowego.
 • Od pozostałych członków załogi kwalifikacje żeglarskie nie są wymagane.

Rezerwacji można dokonać kontaktując się z Biurem STAP.

Lista załogi / Crew list

 

Obowiązujący formularz listy załogi do pobrania w pliku .doc

Prosimy o wpisywanie rodzaju dokumentu tożsamości przed jego numerem, jak w przykładowej liście (kol. 6 Nature and no of identity document).

Prosimy organizatorów o przesyłanie listy załogi do biura STAP na załączonym formularzu.

Załącznik Size
Lista załogi / Crew list 115 KB