- Dokumenty do pobrania -

pliki w formacie .pdf - do druku oraz .docx


Zgłoszenia na rejsy

Uwaga !

Po wprowadzeniu internetowego formularza zgłoszenia na rejsy - dotychczasowe karty rejsu przestają obowiązywać.

Obowiązuje załącznik do formularza zgłoszenia - do pobrania podczas wypełniania zgłoszenia na rejs.

(Dbamy o środowisko, oszczędzamy Wasz czas i papier - zamiast 3 kart, mamy tylko jedną)

 

Crew list

Obowiązujący formularz listy załogi do pobrania w pliku .doc

Prosimy o wpisywanie rodzaju dokumentu tożsamości przed jego numerem, jak w przykładowej liście (kol. 6 Nature and no of identity document).

Prosimy organizatorów o przesyłanie listy załogi do biura STAP na załączonym formularzu.

Załącznik Size
Lista załogi / Crew list 115 KB
Regulamin STS Pogoria
Załącznik Size
REGULAMIN STS POGORIA 200.06 KB
Karta oficera

KARTA OFICERA (online*)

(oszczędzamy czas i papier)

Do wypełnienia formularza karty oficera przygotuj: dokument tożsamożci, dokumenty żeglarskie w tym uprawnienia i szkolenia STCW, skany dokumentów żeglarskich (bez dok. tożsamości) w pliku .zip.

*Dotychczasowa karta w formie papierowej przestała być dostępna.

Vademecum żeglarza
Załącznik Size
Vademecum żeglarza STS Pogoria 499.95 KB
Vademecum żeglarza - załącznik 1.5 MB
Grafik wacht 165.05 KB
Alarmy 617.47 KB
Trainee's Guide - STS Pogoria
Załącznik Size
Trainee's Guide 2.72 MB
Podręcznik Oficera Wachtowego STS Pogoria