logo-40-lat-niebieski.svg

STS Pogoria

niezbędne informacje dla organizatora rejsu

Jeżeli poniższe informację nie są dla Ciebie wystarczające skontaktuj się z naszym Biurem Armatorskim.

Udzielimy niezbędnych i wyczerpujących informacji. Dane znajdziesz w zakładce kontakt.


 

WARUNKI ORGANIZACJI REJSU NA STS POGORIA

 • Większość rejsów przeznaczona jest dla zorganizowanych grup (szkół, klubów itp.).
 • Biuro Armatorskie przyjmuje zgłoszenia takich grup telefonicznie i uzgadnia warunki, na których przedstawiciele grupy stają się organizatorami rejsu (załogi) a STAP - współorganizatorem rejsu. Czasami istnieje możliwość dołączenia do rejsu osób spoza grupy.
 • Poinformować zainteresowanych, że w celu rezerwacji i zakwalifikowania się na rejs należy, zgłosić się do organizatora, jeżeli podany jest kontakt na stronie rejsu, lub do Biura Armatorskiego.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na rejs (przez organizatora lub Biuro Armatorskie) - wypełnić i przesłać internetową kartę uczestnika rejsu.
 • UWAGA - wysłanie karty uczestnika bez porozumienia z organizatorem lub BA, nie gwarantuje miejsca i uczestnictwa w rejsie !
 • Rejsy wakacyjne organizuje Biuro Armatorskie. Kwalifikacja uczestników rejsów wakacyjnych (lipiec-sierpień) odbywa się poprzez BA.
 • W celu rezerwacji miejsca i zakwalifikowania się na te rejsy należy zgłosić się telefonicznie lub e-mailem rejsy@pogoria.pl do Biura Armatorskiego, po uprzednim zapoznaniu się z Vademecum żeglarza.
 • Biuro Armatorskie pisemnie (e-mail) potwierdzi rezerwację miejsca. Rezerwacja jest utrzymywana pod warunkiem wpłacania kolejnych rat.
 • Osoby, które nie otrzymają potwierdzenia powinny skontaktować się z BA w celu wyjaśnienia swojej sytuacji.
 • Po potwierdzeniu uzyskania miejsca na rejsie należy wypełnić internetową kartę uczestnika na rejs - Karta uczestnika na rejs STS Pogoria.
 • Transport uczestników do portów zaokrętowania i wyokrętowania odbywa się autokarem na koszt BA. Godzinę i miejsce wyjazdu poda BA.  

ORGANIZATORA PROSIMY O POBRANIE I PRZESŁANIE LISTY ZAŁOGI NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU - Crew List

Ubezpieczenie

NNW i KL

Koszty rejsu nie obejmują indywidualnego ubezpieczenia NNW i KL.

Indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KL),

uczestnik ma obowiązek wykupić na okres trwania rejsu WE WŁASNYM ZAKRESIE

Ankieta COVID-19

Uwaga - organizatorzy rejsów !

Prosimy poinformować uczestników o obowiązku pobrania ankiety,

następnie należy ją wypełnić w dniu zaokrętowania i oddać przy wejściu na pokład jednostki.