logo-40-lat-niebieski.svg

Lista załogi

Obowiązujący szablon listy załogi

Organizatorów prosimy o pobranie i przesyłanie do BA listy załogi tylko i wyłącznie na podanym szablonie (.doc)

 

Prosimy o dokładne wypełnianie kolumn:

  • kol. 8 Family name ,given names - Nazwisko i Imię - NIE ODWROTNIE !!!
  • kol. 11 Date and place of birth - Data i miejsce urodzenia - data w formacie jednolitym [ rok-miesiąc-dzień ]
  • kol. 6 Nature and no of identity document - prosimy wpisać rodzaj dokumentu tożsamości przed jego numerem,
    jak w przykładowej liście [ Passport / Id. Card ]