Icebergi w Cieśninie Nelsona / fot. Ryszard Mokrzycki (1981-02-04)

Pogoria

Archiwum 1980-1981

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Kazimierza Robaka i Janusza "Geografa" Kawęczyńskiego