JUBILEUSZ 40-lecia STS POGORIA

Lista uczestników

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru lub trasy rejsu z ewentualną funkcją w załodze, jest Stowarzyszenie The Sail Training Association Poland, z siedzibą w Gdyni ul. Słupecka 9/4, 81-316 Gdynia;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, kwalifikacji i realizacji spotkania towarzyskiego z okazji jubileuszu 40-lecia STS „Pogoria”;
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy STAP;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia zgłoszenia i nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. oraz zostaną zamieszczone na stronie www.pogoria.pl. Lista zarejestrowanych uczestników jubileuszu, w celu zachęcenia „Pogoriowiczów” do udziału w rocznicowym spotkaniu;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rejestracji i zakwalifikowania do udziału w spotkaniu z okazji jubileuszu 40-lecia „Pogorii”;