Jamrozik Krzysztof

Pogoria
Gedania
kpt. Krzysztof Jamrozik