Peszkowski Mirosław

Pogoria
Gedania
kpt. Mirosław Peszkowski