Alarmy i wymagania bezpieczeństwa

2.4. Alarmy i wymagania bezpieczeństwa
 
 1. Określa się następujące alarmy związane z bezpieczeństwem załogi i statku:
 • opuszczenia statku (tzw. łodziowy)
 • pożarowy
 • innych zagrożeń (wodny, człowiek za burta).
 
Rozkład alarmów wywieszony jest w kubryku, mesie załogi, korytarzu części rufowej i kabinie nawigacyjnej
 
 1. Po zaokrętowaniu każdy członek załogi musi zapoznać sie z rozkładem alarmów, sygnałami alarmowymi, wyjściami awaryjnymi oraz sprawdzić pas ratunkowy i dopasować pas bezpieczeństwa
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pod pokładem. Na pokładzie zakaz ten dotyczy niepełnoletnich członków załogi. Palenie dozwolone jest w drodze przy burcie zawietrznej, a w porcie przy burcie od strony wody.
 3. Na statku nie wolno poruszać się biegiem. Po pokładzie nie wolno chodzie boso, należy używać obuwia sznurowanego bądź zapinanego.
 4. Nie wolno manipulować żadnym urządzeniem mechanicznym, elektrycznym, nawigacyjnym i radiowym bez uprzedniego przeszkolenia.
 5. Przed odknagowaniem jakiejkolwiek liny należy upewnić się do czego ta lina śluzy. 
 6. Zaleca się zaplecenie, spięcie lub ukrycie pod czapka długich włosów, szczególnie przy pracy na pokładzie i na masztach oraz zrezygnowanie z noszenia wisiorków, pierścionków, kolczyków itp. ozdób, które przy zahaczeniu o takielunek mogą spowodować zranienie. 
 7. Wejście na maszty i bukszpryt dozwolone jest wyłącznie za zgoda oficera pełniącego służbę i przy spełnieniu następujących warunków bezpieczeństwa: 
 • wejście jest dobrowolne i nikt nie może być zmuszony poleceniem do wejścia na maszt;
 • wejście dozwolone jest wyłącznie w pasie bezpieczeństwa strona nawietrzna;
 • należy trzymać się wyłącznie lin takielunku stałego i do nich przypinać pas bezpieczeństwa;
 • zawsze należy zachować minimum 3 punktowe podparcie (2 nogi + 1 ręka lub 2 ręce +1 noga);
 • wszystkie przedmioty zabierane na górę (narzędzia, aparaty fotograficzne) powinny być przywiązane do wnoszącego;
 • o wejściu bądź zejściu z perty należy uprzedzić głosem innych żeglarzy znajdujących się na niej;
 • na rei należy być stale przypiętym pasem bezpieczeństwa;
 1. Przy manewrach dochodzenia i odchodzenia od nadbrzeża wyskakiwanie na brzeg jest dozwolone jedynie za zgoda kapitana lub st. oficera.
 2. W czasie użytkowania motorówki wszystkie osoby znajdujące się na niej powinny być ubrane w kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe.
  
2.5. Przepisy końcowe 
 
Niniejszy regulamin jest wersją poprawioną i uzupełnioną regulaminu z 15 lipca 1995 roku i obowiązuje od 10 września 2000 roku.
Kapitanowie STS "Pogoria" proszeni są o ścisłe jego przestrzeganie oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag na piśmie w formie kompletnej propozycji zmiany zapisów regulaminu wraz z krótkim uzasadnieniem.
 
Prezes Zarządu: Jędrzej Czajkowski
Pełnomocnik Armatora: Marek Kleban
 
 
Dokument: