ECHOSONDA KODEN CVS-118MkII

8.6.3. ECHOSONDA KODEN CVS-118MkII
 
 
ON POWER OFF :
Włącza / wyłącza zasilanie. Aby wyłączyć przytrzymać klawisz do momentu wygaszenia ekranu,
LCD BRIGHTNESS :
Ustawia jasność ekranu w 1 z 6 poziomów,
RANGE :
Ustawia zakres skali ekranu. Zestaw głębokości przewija się sekwencyjnie w kolejności: AUTO, 5, 10, 20 , 40, 80, 120, 160, 240, 320, AUTO.
GAIN / FREQ :
Ustawia wzmocnienie odbioru sekwencyjnie na jeden z 20 poziomów. Wartości przewijają się sekwencyjnie w kolejności: AUTOGAIN, Minimum(1) ...….., Maximum(20), AUTOGAIN.
IMAGE SPEED :
Ustawia prędkość przesuwania obrazu na 1 z 6-ciu poziomów. Wartości przewijają się sekwencyjnie w kolejności: (Najszybciej) 2/1 → 1/1 → ½  → 1/4 → 1/8 → STOP (Najwolniej).
SHIFT :
Umożliwia przesunięcie okna obrazu względem powierzchni wody. Przyciśnięcie klawisza zmienia wartość przesunięcia o 1[m] w następującej sekwencji: AUTOSHIFT → 0 → ………….. → Ustawiony zakres głębokości. Dla opcji AUTOSHIFT dno morza jest przypisane do dolnej ramki ekranu a w miarę zmian głębokości wartość przypisana do górnej ramki ekranu ulega skalowaniu.
Uwaga: opcji AUTOSHIFT nie można użyć, gdy wybrana jest opcja AUTORANGE.
MODE :
Przełącza sposób ustawienia ekranu sekwencyjnie:
Normal → Normal/Bottom lock Or bottom discrimination → Bottom zoom → Normal/Zoom → Normal (low) / (hight). Użycie klawisza GAIN / FREQ pozwala na ustawienie poziomu częstotliwości dla każdego z ekranów.
MENU :
Pokazuje kolejny 1 z 3 ekranów menu operacyjnego. Do obsługi danego pola menu jest w tym momencie przypisany klawisz znajdujący się na poziomie danego pola.