Informacje techniczne

8. Informacje techniczne

8.1 Układ i nazwy olinowania i żagli

   

8.2 Rozmieszczenie lin olinowania ruchomego na kołkownicach

         

8.3 Rozmieszczenie wyposażenia przeciwpożarowego

8.4 Rozmieszczenie pomieszczeń mieszkalnych

8.5 Plan rozmieszczenia środków ratunkowych