Karta zgłoszenia i warunki

WARUNKI UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI REJSU NA STS POGORIA
 
Większość rejsów przeznaczona jest dla zorganizowanych grup (szkół, klubów itp.).
Biuro STAP przyjmuje zgłoszenia takich grup telefonicznie i uzgadnia warunki, na których przedstawiciele grupy stają się organizatorami rejsu (załogi) a STAP - współorganizatorem rejsu. Czasami istnieje możliwość dołączenia do rejsu osób spoza grupy.
 
W celu rezerwacji i zakwalifikowania się na taki rejs należy, zgłosić się do organizatora, jeżeli podany jest kontakt, lub do Biura STAP. 
Rejsy wakacyjne organizuje STAP. Kwalifikacja uczestników rejsów wakacyjnych (lipiec-sierpień) odbywa się poprzez Biuro STAP. W celu rezerwacji miejsca i zakwalifikowania się na te rejsy należy zgłosić się telefonicznie do Biura STAP, po uprzednim zapoznaniu się z Vademecum żeglarza na STS Pogoria.
Biuro STAP pisemnie potwierdzi rezerwację miejsca. Rezerwacja jest utrzymywana pod warunkiem wpłacania kolejnych rat. Osoby, które nie otrzymają potwierdzenia powinny skontaktować się z Biurem STAP w celu wyjaśnienia swojej sytuacji.
Przed rejsem należy pobrać, wydrukować i wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA i odesłać ją pocztą lub przefaksować do biura.
Transport uczestników do portów zaokrętowania i wyokrętowania odbywa się autokarem na koszt STAP. Godzinę i miejsce wyjazdu poda Biuro STAP.  
 
Pobierz kartę zgłoszenia na rejs :