Karta zgłoszenia i warunki Gedania

Każdy uczestnik rejsu zobowiązany jest do wypełnienia  Karty Zgłoszenia wraz z podpisem pod oświadczeniem własnym o stanie zdrowia oraz do przekazania jej do biura armatorskiego lub organizatorowi rejsu najpóźniej na 10 dni przed zaokrętowaniem.
 
Warunki uczestnictwa:
 
Dla uczestników:
Rejsy, na które są wolne miejsca wyszczególnione zostały informacja są wolne miejsca i podany jest kontakt do organizatora danej grupy i do niego należy się zgłosić. Tam też widnieją szczegóły rejsu lub cena. 
Jeśli rejs jest organizowany przez Armatora czyli STAP, to należy zgłosić się  pocztą elektroniczną, po czym uiścić opłatę gwarancyjną 500zł na konto organizacji. Wszystkie szczegóły otrzymujecie po zapisaniu się na rejs.
 
Dla organizatorów:
Oferta skierowana dla zorganizowanych grup jak kluby żeglarskie, nieformalne grupy żeglarzy, szkoły, firmy.
 
W ramach  opłaty STAP zapewnia:
  • oddanie do dyspozycji 17 miejsc na jachcie;
  • udział w rejsie kapitana 
  • pomoce nawigacyjne
  • ubezpieczenie jachtu
Uczestnicy rejsów pokrywają we własnym zakresie:
  • koszty dojazdu na jacht;
  • opłaty portowe (poza portem wymiany);
  • paliwo do SG (zużycie ok 7 l/h przy prędkości 6 kn)
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie na czas rejsu KL, NNW.
z praktyki wynika, że przy 16 członkach załogi, w tygodniowym rejsie, ok. 100 € wystarcza na pokrycie opłat portowych, paliwa i wyżywienia łącznie z napojami.
W skład załogi jachtu wchodzi do 18 osób (w tym kapitan). Minimum 2 osoby powinny posiadać kwalifikacje żeglarskie (oficerskie) t.j. patenty jachtowego sternika morskiego (jedna osoba) lub sternika jachtowego.
Od pozostałych członków załogi kwalifikacje żeglarskie nie są wymagane.
Rezerwacji można dokonać kontaktując się z Biurem STAP.
 
Pobierz kartę zgłoszenia na rejs: