Podręcznik Oficera Wachtowego

  1. WPROWADZENIE
Kiedy obejmujesz funkcje oficera wachtowego STS "Pogoria" będziesz spełniał poczwórną role:
  • dowódcy wachty morskiej (nawigacyjnej lub kotwicznej), portowej i gospodarczej
  • przełożonego i instruktora swojej wachty jako grupy młodzieży
  • osoby zapewniającej młodzieży osobiste bezpieczeństwo
  • współpracownika i kolegi załogi stałej
Oczekujemy od Ciebie:
  • wiedzy żeglarskiej na poziomie minimum jachtowego sternika morskiego w stopniu przynajmniej dobrym;
  • znajomości regulaminu STS "Pogoria";
  • znajomości zasad i procedur wyłożonych w niniejszym podręczniku;
  • pogodnego usposobienia i przyjaznego stosunku do bliźnich, szczególnie młodzieży. Mile widziane sa talenty organizacyjne i wychowawcze, o kwalifikowanych pedagogach nie wspominając. Jeżeli natomiast czujesz się sfrustrowany swoja sytuacja życiowa i pragniesz poprawie swoje samopoczucie poprzez odegranie się na bliźnich, szczególnie młodzieży - znajdź sobie inny statek;
  • przynajmniej podstawowej znajomości języka angielskiego;
Zakładamy, że jesteś osobą bez nałogów   smiley
Jeśli tak nie jest - nie przyłączaj się do nas.  crying
 
Nasza działalność nazywa się "sail training". Polega ona na stwarzaniu młodzieży, w tym tej bez wyszkolenia żeglarskiego, możliwości bycia marynarzem na żaglowcu przez pewien okres czasu. Dostrzegamy w tym szanse uzmysłowienia sobie przez młodzież wartości zespołowego wysiłku (nikt nie obsłuży żagli sam), faktu, ze szereg czynności ktoś musi wykonać , aby otoczenie było przyjazne, a których często nie robią w swoich domach (np. czyste toalety), oraz potrzeby tolerancji dla zachowań innych ludzi poprzez życie we wspólnych pomieszczeniach, a także szanse wywarcia na niektórych osobnikach; w presji psychicznej dla eliminacji zachowań społecznie nie akceptowalnych.
 
Nie zajmujemy sie szkoleniem żeglarskim w sensie realizacji programu szkolenia PZŻ, a ograniczamy się do metodycznego przekazania wiedzy niezbędnej dla obsługi statku. Jednakże osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy żeglarskiej zawsze maja taka możliwość.