Program szkolenia w rejsach STS „Pogoria" - załącznik nr 1

Załącznik 1
Instrukcje dla oficerów - Program szkolenia w rejsach STS „POGORIA"
 
I. Szkolenie przed wyjściem statku z portu
Szczegółowy zakres szkolenia określa kapitan w zależności od stopnia zaawansowania (stażu na „Pogorii") zarówno załogi szkolnej jak i oficerów.
 
Obowiązujące minimum to przeprowadzenie szkolenia w następującym zakresie:
 1. W odniesieniu do oficerów szkolenie obejmuje zapoznanie się z:
 • regulaminem statku
 • rozkładem alarmów, sygnałami i rolami alarmowymi
 • rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego i ppoż.
 • obsługą urządzeń nawigacyjnych
 • obsługą osprzętu i urządzeń pokładowych
 • rozmieszczeniem i obsługą wyłączników świateł i sygnałów dźwiękowych oraz pirotechniki.
Szkolenie oficerów przeprowadzają: kapitan, starszy oficer (bądź inny oficer wyznaczony przez kapitana) i bosman.
 
 1. W odniesieniu do załogi szkolnej, szkolenie obejmuje zapoznanie się z:
 • pomieszczeniami statku i rozmieszczeniem oficerów, wacht załogi stałej w kabinach
 • regulaminem statku
 • alarmami i użyciem pasów ratunkowych
 • rozmieszczeniem sprzętu ratunkowego i ppoż.
 • obsługa żagli i osprzętu w zakresie obsługiwanym przez daną wachtę przy alarmie do żagli i manewrowym
 • obsługa żagli rejowych
Szkolenie załogi szkolnej przeprowadzają oficerowie wachtowi przy pomocy bosmana (obsługa żagli). Kapitan lub st. oficer prowadza koordynację działań szkoleniowych tak, aby wszystkie wachty kolejno przeszły wszystkie etapy szkolenia.
 
Szkolenie przed wyjściem z portu powinno być zakończone przygotowaniem żagli do postawienia z omówieniem sposobu ich stawiania lub częściowym ich postawieniem (w zależności od warunków) oraz ćwiczebnym alarmem opuszczenia statku lub pożarowym.
 
II. Szkolenie po wyjściu w morze
 1. Po wyjściu w morze następuje praktyczna realizacja szkolenia w zakresie regulaminu statku w części dotyczącej obowiązków poszczególnych wacht
 2. Wymaga się przeprowadzenia ćwiczebnego alarmu „człowiek za burtą najdalej w dniu następnym po wyjściu w morze. Rezygnacja z powyższego musi być dobrze uzasadniona.
 3. Zaleca się przeprowadzenie alarmów ćwiczebnych przy każdej okazji, kiedy okoliczności na to pozwalają, nie rzadziej jednak niz raz na 7 dni.
 4. Należy kontynuować szkolenie w zakresie znajomości całości takielunku ruchomego. Szkolenie to powinno się zakończyć egzaminem ze znajomości wszystkich lin na statku najlepiej przed zejściem załogi szkolnej na lad w pierwszym porcie.
III. Szkolenie teoretyczne.
Część teoretyczna szkolenia w morzu powinna objąć:
 1. Prosty wykład teorii żeglowania obejmują cy powstawanie siły aerodynamicznej na żaglu, siły hydrodynamicznej na kadłubie, rozkładu tych sił i skutków ich działania.
 2. Podstawowy wykład z prawa drogi na morzu ze szczególnym uwzględnieniem świateł statków.
 IV. Szkolenie zaawansowane
 1. Po osiągnięciu zadowalającego poziomu w wyszkoleniu podstawowym zaleca się przeprowadzenie szkolenia w zakresie zwrotów wykonywanych całą załogą bądź 1-2 wachtami.
 2. W miarę możliwości należy przeprowadzić manewry na silniku na spokojnej otwartej wodzie w celu zapoznania oficerów z możliwościami statku i nauczenia ich wykonywania pętli Williamsona.
 3. Szkolenie w pozostałych dziedzinach wiedzy nautycznej pozostawia się do decyzji kapitana z tym, ze zaleca się jego prowadzenie, jeżeli są chętni słuchacze i instruktorzy mogący sprostać zadaniu.