Kontakt do portów

Dane kontaktowe do najważniejszych portów polskiego wybrzeża

Port   Tel. VHF Ch.:
GDAŃSK Kapitanat +48 58 343 05 10 14, 16
GDAŃSK SG +48 58 343 36 30 14, 16
GDYNIA Kapitanat +48 58 620 28 53 12, 16
GDYNIA SG +48 58 627 35 00 12, 16
GDYNIA Marina +48 58 661 93 66 12, 16
ŚWINOUJŚCIE Kapitanat +48 91 321 36 62 12, 16, 71
ŚWINOUJŚCIE SG +48 91 322 72 00 12, 16
SZCZECIN Kapitanat +48 91 433 66 57 16, 18, 20, 69, 71
DARŁOWO Kapitanat +48 94 314 26 83 06, 12, 14, 16, 71   (8H)
DARŁOWO Bosmanat +48 94 314 24 85 12, 14, 16 (24H)
DARŁOWO SG +48 94 314 05 20 12, 16
ELBLĄG Kapitanat +48 55 236 16 60 71, 16
ELBLĄG SG +48 55 232 60 87 71
ELBLĄG Jacht Klub +48 55 236 19 60  
HEL Bosmanat +48 58 675 06 24 10, 16, 71 (24H)
HEL SG +48 58 674 55 20 10, 16
KOŁOBRZEG Kapitanat +48 94 352 27 03 06, 12, 16, 14, 16, 71 (8H)
KOŁOBRZEG Bosmanat +48 94 352 27 99 06, 12, 16, 14, 16, 71 (24H)
KOŁOBRZEG SG +48 94 358 02 13 12, 16
KOŁOBRZEG Port Jachtowy +48 94 354 43 01 12
ŁEBA Kapitanat +48 59 866 14 60 12, 16 (8H)
ŁEBA Bosmanat +48 59 866 15 30 12, 16 (8H)
ŁEBA Port Jachtowy +48 59 866 17 35 12, 16
WŁADYSŁAWOWO Kapitanat +48 58 674 04 86 10, 11, 16, 71 (8H)
WŁADYSŁAWOWO Bosmanat +48 58 674 02 64 10, 11, 16, 71 (24H)
WŁADYSŁAWOWO SG +48 58 674 43 00 10, 16, 71
USTKA Kapitanat +48 59 814 44 30 12, 14, 16, 71 (8H)
USTKA Bosmanat +48 59 814 48 89 12, 14, 16, 71 (24H)
USTKA SG +48 58 674 43 00 12, 16

 

Poradnik UM w Szczecinie

Poradnik dla użytkowników pływających jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie,
w szczególności w rejonie toru wodnego Świnoujście – Szczecin

Poradnik przedstawia – w uproszczony sposób – podstawowe informacje dotyczące obowiązujących na torze wodnym Świnoujście – Szczecin zasad ruchu oraz zawiera istotne wiadomości na temat topografii toru wodnego Świnoujście – Szczecin i nabrzeży znajdujących się w portach, a także wyciąg z Przepisów portowych.

Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników jednostek rekreacyjnych, a przede wszystkim dla kapitanów jachtów rekreacyjnych uprawiających żeglugę po wodach morskich na obszarze administrowanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w szczególności w rejonie toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Nie jest on jednak publikacją nawigacyjną i nie zastępuje żadnej publikacji nawigacyjnej, ani nie zwalnia kapitana statku z obowiązku zapoznania się i stosowania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi.

Źródłem prawa w zakresie bezpieczeństwa żeglugi są powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności - w zakresie zasad uprawiania żeglugi - Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) oraz Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r., Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 3013 r. poz. 2932, zm. z 2014 r., poz. 242, z 2015 r., poz. 4533, z 2017 r., poz. 2099 oraz z 2018 r. poz. 3443 – dalej: Przepisy portowe).

Za bezpieczeństwo żeglugi (załogi i jachtu) odpowiedzialny jest kapitan jednostki rekreacyjnej (jachtu). Każda jednostka uprawiająca żeglugę powinna być sprawna technicznie i posiadać wymagane wyposażenie dostosowane do aktualnej żeglugi, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.


Poradnik w całości do pobrania poniżej.