Alesund-Nordfjord lub Sognefjord-Bergen

Statek image
gedania-blue.svg

Rejs nr:

14
2021
SY Gedania
Kapitan:

Organizatorów zapraszamy do kontaktu z Panem Andrzejem Szklarskim tel.603 650 472 email: gedania@pogoria.pl

Organizator

zarezerwowany