Bergen-Sandnes

Statek image
gedania-blue.svg

Rejs nr:

15
2021
SY Gedania
Kapitan:

Organizator

zarezerwowany