Bałtyk

Statek image
pogoria-logo.svg

Rejs nr:

20
2020
Akademia Marynarki Wojennej RP

AMW Gdynia

Organizator

AMW Gdynia