Bałtyk 100 h.

Statek image
pogoria-logo.svg

Rejs nr:

22
2020
stap-seo-borkowska.png
Kapitan:

Rejs stażowy dla kandydatów na kapitanów.W rejsie prowadzone będą wykłady z teorii manewrowania żaglowcem.

Informacje i zgłoszenia na rejs tylko u organizatora kpt. Andrzeja Ziajko !

Organizator

Ziajko Andrzej
+48 721 304 050