Plan rejsów s/y Gedania

 

 

Rejs nr Miejsca Info Termin Trasa Kapitan
3/19
- Morze Bałtyckie
4/19
- Morze Bałtyckie
8/19
- Morze Północne - TTSR 2019
9/19
- Morze Północne
10/19
- Morze Bałtyckie
12/19
- Morze Bałtyckie
13/19
- Morze Bałtyckie