Karta uczestnika STS Pogoria

wypełnij tylko po potwierdzeniu kwalifikacji na rejs!

kompas-bw.png
1 of 5 (0%)
Pole wymagane

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA UZYSKAJ POTWIERDZENIE MIEJSCA U ORGANIZATORA REJSU !!!
Wysłanie zgłoszenia bez uzgodnienia i potwierdzenia miejsca przez organizatora rejsu
nie jest równoznaczne z zapisaniem na rejs !

Zgłoszenie na rejs
Rejs Nr:   /
Termin:      -  
Trasa:     

Dane uczestnika
wiek lat
Kontakt
Kontakt
Dokument
Kontakt do osoby pozostającej w kraju
Kontakt do osoby w kraju
Czy jesteś osobą pełnoletnią ?
Osoba pełnoletnia
OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

* Dotyczy tylko osób niepełnoletnich
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w rejsie na żaglowcu STS „Pogoria” mojej córki /mojego syna:

Kontakt do rodziców/opiekunów
  • Adres/y pobytu Rodziców/Opiekunów w czasie trwania rejsu
  • Telefon/y kontaktowe w czasie trwania rejsu
  • Twoim zdaniem inne ważne informacje dot. dziecka (np. inf. zdrowotna, zażywane leki na stałe itp.)

Dane tylko do wiadomości Biura i kapitana rejsu - traktowane jako indywidualne dane poufne !

TAK - Potwierdzam zgodę na udział w.w. w rejsie na STS Pogoria.

W razie jakichkolwiek Państwa wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Biurem STAP

na adres e-mail: rejsy@pogoria.pl lub telefonicznie +48 (58) 620-62-25 w godz. 1000-1600 (pon.pt.).