We are here

The Sail Training Association Poland

ul. SŁUPECKA 9/4   81-316 Gdynia

tel./fax. (+48 58) 620 62 25   at 1000 - 1600 (Mon-Fri)

e-mail: pogoria@pogoria.pl

  • KRS: 0000082857
  • NIP: 5861037467
  • REGON: 190847631

Bank:  PeKaO S.A. II/O Gdynia

03 1240 3510 1111 0000 4318 4769


  • Office Director - Marek Kleban 
  • Head of the secretary's office - Grażyna Eisenhagen
  • Organization of cruises - Anna Kocur
  • Website administration - Krzysztof Jamrozik
kompas-bw.png
ico-list-#ffffff.svg

Send us a message ...


Adresat
- administrator
- organizacja rejsów, wolne miejsca, załogi
- tylko sprawy armatorskie !
- opłaty za rejs, finanse