We are here

The Sail Training Association Poland
ul. SŁUPECKA 9/4   81-316 Gdynia
tel./fax. (+48 58) 620 62 25   at 1000 - 1600 (Mon-Fri)
  • KRS: 0000082857
  • NIP: 5861037467
  • REGON: 190847631
Bank:  PeKaO S.A. II/O Gdynia
03 1240 3510 1111 0000 4318 4769
  • Director - Marek Kleban 
  • Head of the office - Grażyna Eisenhagen
  • Voyages - Anna Kocur
  • Website administration - Krzysztof Jamrozik
tlo-form

Send us a message ...


Adresat
- administrator
- organizacja rejsów i załogi
- tylko sprawy armatorskie !
- opłaty za rejs, finanse