UM w Szczecinie

Poradnik

Urząd Morski w Szczecinie

Bezpieczeństwo morskie - Informacje dla żeglarzy

Poradnik dla użytkowników pływających jednostek rekreacyjnych żeglujących po wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie,
w szczególności w rejonie toru wodnego Świnoujście – Szczecin

Poradnik przedstawia – w uproszczony sposób – podstawowe informacje dotyczące obowiązujących na torze wodnym Świnoujście – Szczecin zasad ruchu oraz zawiera istotne wiadomości na temat topografii toru wodnego Świnoujście – Szczecin i nabrzeży znajdujących się w portach, a także wyciąg z Przepisów portowych.

Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników jednostek rekreacyjnych, a przede wszystkim dla kapitanów jachtów rekreacyjnych uprawiających żeglugę po wodach morskich na obszarze administrowanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, w szczególności w rejonie toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Nie jest on jednak publikacją nawigacyjną i nie zastępuje żadnej publikacji nawigacyjnej, ani nie zwalnia kapitana statku z obowiązku zapoznania się i stosowania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi.

Źródłem prawa w zakresie bezpieczeństwa żeglugi są powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności - w zakresie zasad uprawiania żeglugi - Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) oraz Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r., Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 3013 r. poz. 2932, zm. z 2014 r., poz. 242, z 2015 r., poz. 4533, z 2017 r., poz. 2099 oraz z 2018 r. poz. 3443 – dalej: Przepisy portowe).

Za bezpieczeństwo żeglugi (załogi i jachtu) odpowiedzialny jest kapitan jednostki rekreacyjnej (jachtu). Każda jednostka uprawiająca żeglugę powinna być sprawna technicznie i posiadać wymagane wyposażenie dostosowane do aktualnej żeglugi, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.


Poradnik w całości do pobrania poniżej.