Karta uczestnika rejsu s/y Gedania

(tylko dla zakwalifikowanego uczestnika)

tlo-form
1 of 3 (0%)
Pole wymagane

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę pobrać wymagany załącznik do elektronicznego zgłoszenia na rejs ! Przygotuj podpisany załącznik i dołącz w postaci skanu (w pliku jpg lub pdf), w punkcie 4 wypełniania zgłoszenia.
UWAGA:
Musisz mieć ukończone 14 lat aby wypełnić formularz i przesłać zgłoszenie.
Osoby niepełnoletnie (<18 lat) muszą posiadać pisemną zgodę rodziców podpisaną w odpowiednim polu załącznika do zgłoszenia !
Wszystkie dane podane w zgłoszeniu przesyłane są do bezpiecznego katalogu serwera w sposób szyfrowany, bez dostępu dla osób trzecich.

Rejs nr: /
Termin: -
Trasa:
Dokument

Jeśli płyniesz pierwszy raz wpisz "0"


Kontakt do osoby pozostającej w kraju
Czy jesteś osobą pełnoletnią ?

Oświadczenie rodziców/opiekunów

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w rejsie na żaglowcu SY GEDANIA mojej córki / mojego syna:


Kontakt do rodziców/opiekunów

  • Adres/y pobytu Rodziców/Opiekunów w czasie trwania rejsu
  • Telefon/y kontaktowe w czasie trwania rejsu
  • Twoim zdaniem inne ważne informacje dot. dziecka (np. inf. zdrowotna, zażywane leki na stałe itp.)
  • Podpis zgody na udział w rejsie osoby niepełnoletniej należy złożyć na pobranym oświadczeniu - obowiązkowy załącznik do zgłoszenia elektronicznego.

Dane tylko do wiadomości Biura i kapitana rejsu - traktowane jako indywidualne dane poufne !

W razie jakichkolwiek Państwa wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Biurem STAP na adres e-mail: rejsy@pogoria.pl lub telefonicznie +48 (58) 620-62-25 w godz. 1000-1600 (pon.pt.).

Potwierdzam zgodę na udział w.w. w rejsie na STS Pogoria.