logo-40-lat-niebieski.svg

Informacja dla uczestników

  • W celu rezerwacji i zakwalifikowania się na rejs należy, zgłosić się do organizatora rejsu, jeżeli podany jest kontakt, lub do Biura Armatorskiego.
     
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na rejs (przez organizatora lub Biuro Armatorskie) - wypełnić i przesłać internetową kartę uczestnika rejsu.

UWAGA

wysłanie karty uczestnika bez porozumienia z organizatorem lub Biurem Armatorskim,
nie gwarantuje miejsca i uczestnictwa w rejsie !

Każdy zakwalifikowany uczestnik rejsu zobowiązany jest do wypełnienia formularza karty rejsu:

Każdy uczestnik rejsu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem STS Pogoria, co poświadcza własnym podpisem na załączniku do karty uczestnika rejsu.

Ubezpieczenie

NNW i KL

Koszty rejsu nie obejmują indywidualnego ubezpieczenia NNW i KL.

Indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KL),

uczestnik ma obowiązek wykupić na okres trwania rejsu WE WŁASNYM ZAKRESIE