Informacja dla uczestników

  • W celu rezerwacji i zakwalifikowania się na rejs należy, zgłosić się do organizatora rejsu, jeżeli podany jest kontakt, lub do Biura Armatorskiego.
     
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na rejs (przez organizatora lub Biuro Armatorskie) - wypełnić i przesłać internetową kartę uczestnika rejsu.

UWAGA

wysłanie karty uczestnika bez porozumienia z organizatorem lub Biurem Armatorskim,
nie gwarantuje miejsca i uczestnictwa w rejsie !

Każdy zakwalifikowany uczestnik rejsu zobowiązany jest do wypełnienia formularza karty rejsu:

Każdy uczestnik rejsu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, co poświadcza własnym podpisem na załączniku do karty uczestnika rejsu.

Ubezpieczenie

NNW i KL

Koszty rejsu nie obejmują indywidualnego ubezpieczenia NNW i KL.

Indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KL),

uczestnik ma obowiązek wykupić na okres trwania rejsu WE WŁASNYM ZAKRESIE

Ankieta COVID

Obowiązkowa przed wejściem na pokład

Ankietę należy pobrać, wydrukować i wypełnić w dniu zaokrętowania przed wejściem na pokład jednostki !