Pogoria / fot. Małgorzata Borkowska
logo-40-lat-white.svg

THE SAIL TRAINING ASSOCIATION POLAND

Stowarzyszenie

Oświadczenie Zarządu STAP

w związku z sytuacją STS POGORIA

Gdynia 27 października 2021 roku

Z różnych źródeł dowiadujecie się państwo o sytuacji jaka od czerwca br. panuje wokół naszej roli jako armatora Pogorii. Dla zobrazowanie tej sytuacji, Zarząd STAP przedstawia  następujące wyjaśnienia:

22 października br., Polski Związek Żeglarski ogłosił konkurs na organizację i prowadzenie biura armatorskiego Pogorii. Rozstrzygniecie tego konkursu ma nastąpić 2 listopada br. Oznacza to, że np. od 3 listopada 2021r. Pogoria, może zmienić armatora, pomimo nierozwiązanej jeszcze tzw. umowy armatorskiej z dn. 21 listopada 2015 r., na co zgodziła się 15 października br. Rada Armatorska.

Wszystko to wynika z okoliczności w jakich znalazł się STAP po 29 czerwca, kiedy to na Radzie Armatorskiej, jej przewodniczący, B. Witkowski (także wiceprezes Zarządu PZŻ i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego), przedstawił na piśmie projekt organizacji rejsów m. in. dla węgierskiej młodzieży na Morzu Śródziemnym. Wg tego planu, Pogoria już we wrześniu br. miała przerwać dotychczasowe rejsy na Bałtyku i Morzu Północnym, i pośpiesznie wyruszyć na Morze Śródziemne, odwołując przy tym dalsze zakontraktowane rejsy. Zamiary te odrzuciliśmy jako nierealne i niezwykle ryzykowne finansowo. Niestety Pomorski Związek Żeglarski, z rekomendacją PZŻ, nadal forsował plan “śródziemnomorski” z portem bazowym w Genui. Zarzucił przy tym STAP, że podaje zawyżone koszty takiego projektu i nie chce go firmować. W takiej sytuacji Zarząd STAP w dn. 21 lipca postanowił, że w/w projekt może być realizowany tylko w ramach umowy czarteru bareboat i ze 100% zabezpieczeniami finansowymi, gdyby jednostka miała przestoje albo powstała konieczność sprowadzenia “pustego” żaglowca do Gdyni. Na takie rozwiązanie nie zgodził się PZŻ i uznał, że STAP nie podejmując “atrakcyjnego projektu” rezygnuje z armatorstwa nad Pogorią. Dla realizacji tego celu rozpoczął “rękami” Pomorskiego Związku Żeglarskiego swoiste przejmowanie statku, żądając od nas różnych dokumentów i kontroli majątku STAP. Odbyło się kilka spotkań, na których omawialiśmy szczegóły związane z eksploatacją Pogorii, przyjmując przy tym krytyczne uwagi na ten temat. W takiej sytuacji, 19 września br odbyło sie zebranie Zarządu STAP, na którym podtrzymaliśmy dotychczasowe stanowisko dot. czarteru żaglowca z warunkami jakie zawierał projekt umowy i w obliczu zapowiedzianej kontroli finansowej STAP, upoważnił członków naszego Stowarzyszenia w Radzie Armatorskiej, do ewentualnego głosowania za formalnym rozwiązaniem tzw. umowy armatorskiej. 19 października br. odbyła się, przeprowadzona przez biegłego-rewidenta, kontrola wydzielonego konta rzeczowego - finansowego Pogorii.

Obecnie mamy taką sytuację:

  1. Jest zgoda Rady Armatorskiej na rozwiązanie lub zmianę tzw. umowy armatorskiej z 2015r, wobec której do tej pory nie odniósł się Zarząd PZŻ
  2. 22 października br., PZŻ ogłosił natomiast konkurs na prowadzenie biura armatorskiego bez formalnego rozwiązania obowiązującej umowy ze STAP-em, jako armatorem Pogorii
  3. STAP stoi przed przygotowaniem Pogorii na zimę i ewentualnością likwidacji biura armatorskiego oraz rozwiązaniem umów o pracę z załogą stałą żaglowca. Nie może zgłosić się do rozpisanego konkursu na nowe biuro armatorskie, gdyż nie spełnia wielu warunków przewidzianych w tym konkursie, naszym zdaniem przygotowanym tylko pod jeden podmiot tj. Pomorski Związek Żeglarski.
  4. STAP stoi przed ewentualnym zgłoszeniem przez PZŻ do Izby Morskiej nowego armatora Pogorii bez uzgodnień z naszym Stowarzyszeniem, jako mniejszościowym współwłaścicielem żaglowca.

Być może historia 40-letniej Pogorii znów “zatoczy koło” o czym będziemy na bieżąco informować.

 

 

(-) Kazimierz Iwaszko

    Prezes Zarządu STAP

 

 

Członek założyciel The Sail Training International

Sail Training Association Poland (STAP) jest stowarzyszeniem, którego celem jest promocja, wspieranie i organizacja działalności określanej jako „sail training”, a polegającej na kształtowaniu osobowości i charakterów, głównie w odniesieniu do młodzieży, poprzez czynne uczestnictwo w rejsach morskich na żaglowcach i większych jachtach w charakterze członków załogi.

Stowarzyszenie zostało powołane do życia 12 lutego 1993 roku z inicjatywy wybitnych żeglarzy i marynarzy, wśród których znaleźli się kolejni komendanci "Daru Młodzieży" - kapitanowie żeglugi wielkiej Tadeusz Olechnowicz (ostatni komendant „Daru Pomorza"), Leszek Wiktorowicz, Mirosław Łukawski i Roman Marcinkowski, dowódca ORP "Iskra" – kmdr Czesław Dyrcz (obecnie admirał), kapitanowie innych polskich żaglowców, jak "Pogoria", " Zawisza Czarny", "Kapitan Głowacki", "Generał Zaruski" i „Fryderyk Chopin”, oraz kapitanowie jachtowi, wielokrotni uczestnicy międzynarodowych imprez żeglarskich, służących obok szkolenia żeglarskiego, zacieśnieniu więzów przyjaźni z młodzieżą innych państw naszego kontynentu i świata.

W 2003 roku STA Poland zostało, wraz z 20 narodowymi organizacjami europejskimi oraz z USA, Kanady, Australii i  Bermudów, członkiem założycielem międzynarodowego stowarzyszenia Sail Training International, realizującego te same cele na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji w zakładkach O nas i Kronika STAP.

 

gedania-logo-black.png

Pozycja SY Gedania

Yacht Park Marina

Marina Yacht Park - Gdynia

Nasze stałe miejsce cumowania w Gdyni

pogoria-logo-white.svg

Pozycja STS Pogoria

bractwo-z-sz.svg

Bractwo Żelaznej Szekli

W lipcu 1973 roku z inicjatywy kpt. Adama Jassera powołano do życia Bractwo Żelaznej Szekli.

Program morskiego wychowania młodzieży kpt. Adama Jassera połączony z programem TV "Latający Holender" red. Bohdana Sienkiewicza, zaowocował budową żaglowca Pogoria a następnie w 1983 roku pierwszą "Szkołą pod Żaglami".

stap-logo.svg

STAP - fenomen polskiego żeglarstwa

 

Na łamach Zeszytów Gdyńskich (nr 9) Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni, ukazał się ciekawy artykuł Kazimierza Iwaszki pod tytułem "STAP - fenomen polskiego żeglarstwa". 

agh.svg

Pogoria bije Rekord Polski

 

Studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ustanowili Rekord Polski w kategorii „Największy wzór GPS wykreślony w sposób ciągły przez żaglowiec”.

Pogoria 40 lat okładka

Już jest !!!

"Pogoria. 40 lat wiatru w żaglach"

Publikacja powstała z okazji jubileuszu 40-lecia budowy i eksploatacji żaglowca i jest swoistą pamiątką odwołanych z powodu epidemii, uroczystości jubileuszowych zaplanowanych na koniec maja ubiegłego roku.

 

Serwis news

40 lat wiatru w żaglach

"Pogoria. 40 lat wiatru w żaglach". Publikacja powstała z okazji jubileuszu 40-lecia budowy i eksploatacji żaglowca i jest swoistą pamiątką odwołanych z powodu epidemii, uroczystości jubileuszowych zaplanowanych na koniec maja ubiegłego roku.

Pogoria - legenda żaglowca

Z okazji jubileuszu 40-lecia Pogorii ukazała się ciekawa książka, "POGORIA - LEGENDA ŻAGLOWCA", autorstwa Krzysztofa Romańskiego z Gdyni.

Pogoria w cytatach

„Pogoria w cytatach i anegdotach kapitanów i załogi”. Książka zawiera powiedzenia, aforyzmy, cytaty i anegdoty kapitanów oraz załogi stałej i szkolnej, pochodzące z żaglowca STS Pogoria..

Wypadki jachtów

Strona stworzona przez j.kpt.ż.w. Janusza Zbierajewskiego. Zebrane informacje na temat wypadków polskich jachtów morskich.