gedania-blue.svg

SY Gedania

niezbędne informacje dla organizatora rejsu

Jeżeli poniższe informację nie są dla Ciebie wystarczające skontaktuj się z naszym Biurem Armatorskim.

Udzielimy niezbędnych i wyczerpujących informacji. Dane znajdziesz w zakładce kontakt.


 

WARUNKI ORGANIZACJI REJSU NA s/y GEDANIA

Dla uczestników:

 • Rejsy, na które są wolne miejsca wyszczególnione zostały informacja są wolne miejsca i podany jest kontakt do organizatora danej grupy i do niego należy się zgłosić. Tam też widnieją szczegóły rejsu lub cena.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na rejs przez organizatora - wypełnić i przesłać internetową kartę uczestnika rejsu - Karta uczestnika na rejs s/y Gedania.
 • UWAGA - wysłanie karty uczestnika bez porozumienia z organizatorem lub Biurem STAP, nie gwarantuje miejsca i uczestnictwa w rejsie !
 • Jeśli rejs jest organizowany przez Biuro Armatorskie, to należy zgłosić się pocztą elektroniczną na adres rejsy@pogoria.pl i po potwierdzeniu miejsca uiścić opłatę gwarancyjną 500 zł na konto BA. Wszystkie szczegóły otrzymujecie po zapisaniu się na rejs.
 • Uczestnicy rejsów pokrywają we własnym zakresie:
  • koszty dojazdu na jacht;
  • opłaty portowe (poza portem wymiany);
  • paliwo do SG (zużycie ok 7 l/h przy prędkości 6 kn)
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie na czas rejsu KL, NNW.

 

Dla organizatorów:

Oferta skierowana dla zorganizowanych grup jak kluby żeglarskie, nieformalne grupy żeglarzy, szkoły, firmy.

W ramach  opłaty Biuro Armatorskie zapewnia:

 • oddanie do dyspozycji 17 miejsc na jachcie;
 • udział w rejsie kapitana (kapitan jachtowy)
 • pomoce nawigacyjne
 • ubezpieczenie jachtu

ORGANIZATORA PROSIMY O POBRANIE I PRZESŁANIE LISTY ZAŁOGI NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU - Crew List

Ubezpieczenie

NNW i KL

Koszty rejsu nie obejmują indywidualnego ubezpieczenia NNW i KL.

Indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KL),

uczestnik ma obowiązek wykupić na okres trwania rejsu WE WŁASNYM ZAKRESIE

Ankieta COVID-19

Uwaga - organizatorzy rejsów !

Prosimy poinformować uczestników o obowiązku pobrania ankiety,

następnie należy ją wypełnić w dniu zaokrętowania i oddać przy wejściu na pokład jednostki.