stap-logo.svg

The Sail Training Association Poland

Stowarzyszenie

 

Założone w 1993 roku stowarzyszenie  Sail Training Association Poland (STAP) skupia w swoich szeregach około setki osób fizycznych, członków rzeczywistych, zwolenników i entuzjastów kształtowania charakterów młodych ludzi poprzez udział w rejsach na żaglowcach w charakterze członków załogi. Członkami wspierającymi STAP są osoby prawne, w tym niektórzy armatorzy polskich żaglowców. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Rada STAP (walne zgromadzenie członków), która wybiera swoje Prezydium oraz Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Działalność stowarzyszenia to głównie organizacja rejsów STS „Pogoria”, której jest armatorem i współwłaścicielem (razem z PZŻ). Rejsy te przeznaczone są przede wszystkim dla młodzieży w wielu 16 do 25 lat i organizowane przez Biuro Armatorskie bezpośrednio lub we współpracy ze szkołami, osobami fizycznymi, najczęściej członkami STAP i innymi organizacjami. Poza okresami wakacyjnymi niektóre rejsy odbywają się z udziałem osób dorosłych. „Pogoria” jest eksploatowana praktycznie przez cały rok z wyłączeniem krótkich przerw konserwacyjno - remontowych. W okresie od jesieni do wiosny pływa w krótkich, zwykle tygodniowych, rejsach po morzu Śródziemnym z wymianą załóg dowożonych autokarami do portów włoskich w okolicach Genui. Organizacja tych wymian przebiega we współpracy z bratnim stowarzyszenie STA Italia i dlatego młodzież włoska również w tych rejsach uczestniczy. Przed i po okresie zimowej, obejmującej późną jesień i wczesną wiosnę, eksploatacji na morzu Śródziemnym statek odbywa etapowe rejsy dookoła zachodniej Europy po to, aby latem uczestniczyć w organizowanych przez Sail Training International imprezach pod nazwą Tall Ships Races.

The Tall Ships Races, często mylnie nazywane „Operacjami Żagiel”, organizowane są od ponad 60 lat, ostatnio według stałego schematu. W ramach imprezy uczestniczące w niej żaglowce odwiedzają cztery porty, co roku na innym akwenie wokół zachodniej Europy. Pomiędzy tymi portami odbywają się zwykle dwa wyścigi regatowe i jeden etap zwany cruise-in-company, czyli rejs towarzyski z ewentualnymi dodatkowymi wizytami w portach na trasie. Porty uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zapewnienia młodzieżowym załogom programu z wycieczkami, zawodami sportowymi na lądzie oraz imprezami kulturalnymi i towarzyskimi.

Drugą jednostką pływającą STAP jest odbudowany siłami i ze środków stowarzyszenia jacht „Gedania”, znany z wielu spektakularnych wypraw w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Jacht jest eksploatowany na podobnych zasadach jak „Pogoria” z tym, że jego głównym rejonem pływania jest Bałtyk i morze Północne, z reguły z wyłączeniem okresu zimowego. Jest natomiast bardziej od „Pogorii” dostępny dla osób dorosłych.

Ponadto STAP prowadzi działalność międzynarodową w ramach stowarzyszenia Sail Training International (STI), którego jest współzałożycielem wraz z 20 krajowymi organizacjami „sail training” z Europy, Ameryki Północnej i Australii. STI jest organizatorem corocznych Tall Ships Races i innych imprez żeglarskich oraz międzynarodowych konferencji poświęconych tym imprezom oraz wszechstronnej tematyce „sail training”. Tym samym zagadnieniom poświęcone są organizowane przez STAP otwarte konferencje krajowe.

 

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia w ujęciu historycznym w zakładce Kronika STAP.