gedania-blue.svg

Życie na Gedanii

Gedania jest żaglowcem szkolnym, dlatego każdy uczestnik rejsu musi być jego załogą. Na początku rejsu, jeszcze przed wypłynięciem załoga zostaje podzielona na wachty i zapoznana ze swoimi obowiązkami. Następnie odbywa się przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i przeprowadzone zostają alarmy ćwiczebne.

Rozkład dnia jest tak skonstruowany, że każdej wachcie przypadną kolejno służby nawigacyjne w dzień i w nocy, prace bosmańskie i kambuzowe (przygotowywanie posiłków), ale i czas wolny.

 

  • Wachta Nawigacyjna odbywa się na pokładzie i wtedy prowadzi się nawigację pod przewodnictwem oficera wachtowego. Wtedy także pracuje się żaglami, prowadzi obserwacje i steruje, tak aby bezpiecznie poruszać się w zamierzonym celu.
  • Wachta Bosmańska wykonuje prace porządkowe i konserwacyjne na pokładzie wraz z Bosmanem. Zazwyczaj jest to mycie pokładu, sprzątanie bakist, drobne naprawy lub konserwacja. Prace te wykonuje się zazwyczaj w czasie płynięcia i przy dobrej pogodzie.
  • Wachta Kambuzowa. W załodze nie ma zawodowego kucharza, dlatego wachty gospodarcze przygotowują posiłki i sprzątają po nich. Wachta również wykonuje codzienne sprzątanie pod pokładem z wyjątkiem kabin, których utrzymaniem w czystości zajmują się mieszkańcy.

Na zakończenie rejsu cała załoga sprząta jacht tak, aby był co najmniej tak sklarowany (czysty i ładny) jak go zastała rozpoczynając rejs. Przed wyjazdem uczestnicy otrzymują opinię z rejsu, poświadczającą odbyty staż i zdobyte umiejętności.

 

WAŻNE UWAGI:

  • Kapitan jest osobą podejmującą ostatecznie wszystkie decyzje dotyczące jachtu i żeglugi.
  • Oficer wachtowy jest zwierzchnikiem wachty, co nie zwalnia go ze wspólnej pracy z załogą.
  • Spożywanie alkoholu podczas żeglugi i na postoju na kotwicy jest kategorycznie zabronione, pod groźbą wydalenia i powrotu do kraju na własny koszt.
  • Podana trasa rejsu i porty mogą ulec zmianie ze względów pogodowych, (kierunek i siła wiatru) lub innych czynników wyższych.