Karta oficera

STS Pogoria

WYMAGANIA:

 • stopień żeglarski - minimum jachtowy sternik morski
 • aktualne przeszkolenie STCW VI/1 (cztery podstawowe obowiązkowe kursy)
  • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • przeciwpożarowy
  • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
  • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
 • SRC
 • dobry stan zdrowia
 • praktyka żeglarska na STS Pogoria - znajomość statku i ożaglowania
 • chodzenie po rejach

O zakwalifikowaniu na funkcję oficera na dany rejs, decyduje każdorazowo Kapitan w porozumieniu z Biurem Armatorskim STAP.

Kandydaci na oficerów jak również aktualni oficerowie (w celu aktualizacji danych), proszeni są o przesłanie "Karty Oficera"

Do wypełnienia formularza karty oficera przygotuj:

 • dokument tożsamości
 • dokumenty żeglarskie w tym uprawnienia i szkolenia STCW
 • skany dokumentów żeglarskich (bez dok. tożsamości) w pliku .zip

Biuro Armatorskie STAP

kompas-bw.png
1 of 5 (0%)
Pole wymagane

Dane oficera
Dokument
Dokument
Kontakt
Kontakt