Karta uczestnika rejsu STS Pogoria

(tylko dla zakwalifikowanego uczestnika)

  • 1 Bieżący: Dane
  • 2 Oświadczenia
  • 3 Oświadczenie rodziców
  • 4 Informacja
  • 5 Załącznik
  • 6 Podgląd
Strona 1 z 6
Pole wymagane

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA

UZYSKAJ POTWIERDZENIE MIEJSCA U ORGANIZATORA REJSU !!!

Wysłanie zgłoszenia bez uzgodnienia i potwierdzenia miejsca przez organizatora rejsu nie jest równoznaczne z zapisaniem na rejs !


Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza

proszę pobrać wymagany załącznik do elektronicznego zgłoszenia na rejs !

Pobierz załącznik do karty uczestnika rejsu 

Przygotuj podpisany załącznik i dołącz w postaci skanu (w pliku jpg lub pdf), w punkcie 5 wypełniania zgłoszenia.

(Dla osób poniżej 18 lat obowiązkowa zgoda rodziców - czytelny podpis !)

Oryginał zabierz ze sobą na wyjazd.


Rejs

Dane uczestnika
wiek lat
Dokument
Dokument
Kontakt
Kontakt

Kontakt do osoby pozostającej w kraju
Kontakt do osoby w kraju