stap-logo.svg

Oświadczenie Zarządu STAP

w związku z sytuacją STS POGORIA

Gdynia 27 października 2021 roku

 

Z różnych źródeł dowiadujecie się państwo o sytuacji jaka od czerwca br. panuje wokół naszej roli jako armatora Pogorii. Dla zobrazowanie tej sytuacji, Zarząd STAP przedstawia  następujące wyjaśnienia:

22 października br., Polski Związek Żeglarski ogłosił konkurs na organizację i prowadzenie biura armatorskiego Pogorii. Rozstrzygniecie tego konkursu ma nastąpić 2 listopada br. Oznacza to, że np. od 3 listopada 2021r. Pogoria, może zmienić armatora, pomimo nierozwiązanej jeszcze tzw. umowy armatorskiej z dn. 21 listopada 2015 r., na co zgodziła się 15 października br. Rada Armatorska.

Wszystko to wynika z okoliczności w jakich znalazł się STAP po 29 czerwca, kiedy to na Radzie Armatorskiej, jej przewodniczący, B. Witkowski (także wiceprezes Zarządu PZŻ i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego), przedstawił na piśmie projekt organizacji rejsów m. in. dla węgierskiej młodzieży na Morzu Śródziemnym. Wg tego planu, Pogoria już we wrześniu br. miała przerwać dotychczasowe rejsy na Bałtyku i Morzu Północnym, i pośpiesznie wyruszyć na Morze Śródziemne, odwołując przy tym dalsze zakontraktowane rejsy. Zamiary te odrzuciliśmy jako nierealne i niezwykle ryzykowne finansowo. Niestety Pomorski Związek Żeglarski, z rekomendacją PZŻ, nadal forsował plan “śródziemnomorski” z portem bazowym w Genui. Zarzucił przy tym STAP, że podaje zawyżone koszty takiego projektu i nie chce go firmować. W takiej sytuacji Zarząd STAP w dn. 21 lipca postanowił, że w/w projekt może być realizowany tylko w ramach umowy czarteru bareboat i ze 100% zabezpieczeniami finansowymi, gdyby jednostka miała przestoje albo powstała konieczność sprowadzenia “pustego” żaglowca do Gdyni. Na takie rozwiązanie nie zgodził się PZŻ i uznał, że STAP nie podejmując “atrakcyjnego projektu” rezygnuje z armatorstwa nad Pogorią. Dla realizacji tego celu rozpoczął “rękami” Pomorskiego Związku Żeglarskiego swoiste przejmowanie statku, żądając od nas różnych dokumentów i kontroli majątku STAP. Odbyło się kilka spotkań, na których omawialiśmy szczegóły związane z eksploatacją Pogorii, przyjmując przy tym krytyczne uwagi na ten temat. W takiej sytuacji, 19 września br odbyło sie zebranie Zarządu STAP, na którym podtrzymaliśmy dotychczasowe stanowisko dot. czarteru żaglowca z warunkami jakie zawierał projekt umowy i w obliczu zapowiedzianej kontroli finansowej STAP, upoważnił członków naszego Stowarzyszenia w Radzie Armatorskiej, do ewentualnego głosowania za formalnym rozwiązaniem tzw. umowy armatorskiej. 19 października br. odbyła się, przeprowadzona przez biegłego-rewidenta, kontrola wydzielonego konta rzeczowego - finansowego Pogorii.

Obecnie mamy taką sytuację:

  1. Jest zgoda Rady Armatorskiej na rozwiązanie lub zmianę tzw. umowy armatorskiej z 2015r, wobec której do tej pory nie odniósł się Zarząd PZŻ
  2. 22 października br., PZŻ ogłosił natomiast konkurs na prowadzenie biura armatorskiego bez formalnego rozwiązania obowiązującej umowy ze STAP-em, jako armatorem Pogorii
  3. STAP stoi przed przygotowaniem Pogorii na zimę i ewentualnością likwidacji biura armatorskiego oraz rozwiązaniem umów o pracę z załogą stałą żaglowca. Nie może zgłosić się do rozpisanego konkursu na nowe biuro armatorskie, gdyż nie spełnia wielu warunków przewidzianych w tym konkursie, naszym zdaniem przygotowanym tylko pod jeden podmiot tj. Pomorski Związek Żeglarski.
  4. STAP stoi przed ewentualnym zgłoszeniem przez PZŻ do Izby Morskiej nowego armatora Pogorii bez uzgodnień z naszym Stowarzyszeniem, jako mniejszościowym współwłaścicielem żaglowca.

Być może historia 40-letniej Pogorii znów “zatoczy koło” o czym będziemy na bieżąco informować.

 

 

(-) Kazimierz Iwaszko

    Prezes Zarządu STAP