Bodo-Lofoty-Trondheim

Statek image
gedania-blue.svg

Rejs nr:

12
2021
SY Gedania
Kapitan:

Organizator

zarezerwowany